تصویر ثابت

برنامه ریزی برکا و طرح ختم قران

برنامه ریزی برکا و طرح ختم قران

از تمامی عزیزانی که از برنامه برکا استفاده مینمایند تقاضا داریم در طرح ختم قرآن همشاگردی شرکت نمایند   [http://www.uplooder.net/img/image/40/c5beffd852941f7c93c4e601df334e6a/phoca_thumb_l_poster-44152-nagsh.ir-23.jpg] طرح سراسری روزانه ختم قرآن کریم   ...

طرح ختم قرآن همشاگردی

طرح ختم قرآن همشاگردی

[http://www.uplooder.net/img/image/40/c5beffd852941f7c93c4e601df334e6a/phoca_thumb_l_poster-44152-nagsh.ir-23.jpg] طرح ختم قرآن سایت همشاگردی ویژه دانش آموزان ، داوطلبین آزمون سراسری و اولیا کاری از : همشاگردی تهیه کننده : آقای مهدی رحیمی از تمام دانش ...