تصویر ثابت

تصویر ثابت

برنامه غذایی پیشنهادی در ماه مبارک رمضان

برنامه غذایی پیشنهادی در ماه مبارک رمضان

[http://www.uplooder.net/img/image/83/9b8e2f5bdc5f05a8be7adf340129f507/jjfgv.jpg] برنامه غذایی پیشنهادی جهت ماه مبارک رمضان براساس نظرات کارشناسان و متخصصان تغذیه: الف : افطار رطب یا خرما + آب : افطار کردن با خرما سنت است و بهتر است تا شام چیز دیگری می...

نکاتی چند در مورد ماه مبارک رمضان

نکاتی چند در مورد ماه مبارک رمضان

[http://www.uplooder.net/img/image/63/a2334bf3799852da60e188b6458a6353/tftr.jpg] ماه مبارک رمضان فرصتی ارزشمند برای نزدیک تر شدن به الله حق تعالی می باشد، و روزه داری، دارای آداب و رسومی است؛ در میان روزه داران، آدابی به  اشتباه رواج یافته است که در ذی...

مطالعه در ماه مبارک رمضان ، شیوه ها و روش ها

مطالعه در ماه مبارک رمضان ، شیوه ها و روش ها

[http://www.uplooder.net/img/image/93/1a6255840b4df5f6876de365f72a2c9a/phoca_thumb_l_nagsh1_50.jpg]مطالعه در ماه رمضان برای دانش آموزان مشکلاتی ایجاد میکند و از نظر راندمان درسی به نظر میرسد در این ایام  با افت ساعات مطالعه همراه باشد. هدف ما افزایش سا...