شهریه ثابت دانشگاه آزاد سال ۹۵ افزایش نمی یابد

شهریه ثابت دانشگاه آزاد سال ۹۵ افزایش نمی یابد

رئیس دانشگاه آزاد گفت: همانند سال ۹۴ شهریه ثابت دانشجویان رشته های غیرپزشکی این دانشگاه در سال آینده افزایش نخواهد یافت.

ه گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده در نهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد در آذربایجان غربی گفت: خوشبختانه با سیاست های دانشگاه برای ایجاد منابع مالی جدید و درآمدهای غیرشهریه ای، این دانشگاه در سال ۹۵ هیچ گونه افزایش شهریه ثابت برای دانشجویان رشته های غیرپزشکی نخواهد داشت.

وی افزود: با تفویض اختیار هیات امنای استان به کمیسیون دائمی، میزان افزایش شهریه متغیر در سال ۹۵ با توجه به شرایط واحد و دانشجویان موجود نسبت به سال ۹۴، بین صفر تا ۱۵ درصد تعیین خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به کاهش جمعیت دانشجویی و افزایش تعداد رقبای این دانشگاه گفت: تجمیع مراکز آموزشی که دارای دانشجوی کافی نبوده و از حداقل استانداردهای آموزشی برخوردار نباشند با واحدهای همجوار یا مادر در دستور کار قرار می گیرد.

میرزاده با بیان اینکه هدف از تجمیع برخی مراکز و واحدها، ایجاد پردیس های تخصصی است، گفت: این اقدام به هیچ عنوان با اهداف سیاسی صورت نمی گیرد، اگرچه برخی از آنها ممکن است به طور ناخودآگاه دارای تبعات سیاسی و غیر از اهداف مدنظر باشد.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح تجمیع یک و دو در مهر۹۲، تعداد واحدها و مراکز این دانشگاه از ۴۷۲ واحد به ۳۹۰ واحد و مرکز کاهش یافته است، گفت: این اقدام موجب کاهش هزینه ها، چابکسازی و افزایش بهره وری شده است.

رئیس دانشگاه آزاد با تاکید بر ضرورت راه اندازی شهرک های فناوری آزاد(شفا) بیان داشت: درخواست دانشگاه آزاد واحد مهاباد مبنی بر فروش ساختمان خوابگاه دانشجویی برای ایجاد یک مرکز رشد تایید شده و مازاد هزینه فروش آن به امور عمرانی اختصاص می یابد.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...