طراحی صنعتی (هنر)

طراحی صنعتی (هنر)

 

سازمان ‌سنجش نحوه تکمیل و تحویل فرم مشخصات گزینش برای داوطلبان رشته‌‌های‌‌ دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی به‌ منظور شرکت‌ در مراحل ‌مصاحبه‌ و سایر مراحل گزینش در ‌آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1391 را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سازمان سنجش، درصورتیکه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شده باشند بدون محدویت در انتخاب رشته می‌توانند رشته‌های دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را از اولویت 1 تا 100 در هر اولویتی که تمایل داشته باشند، انتخاب کنند.

اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت  براساس اولویت انتخاب رشته‌های تحصیلی در فرم انتخاب رشته انجام خواهد شد و داوطلبان در صورت تمایل می توانند نسبت به انتخاب رشته‌های این دانشگاهها براساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای  انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره 2) اقدام کنند.

از داوطلبانی که معدل کل آنان کمتر از 14 باشد و یا سلامت جسمانی لازم مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) را دارا نباشند، مصاحبه بعمل نخواهد آمد و جهت شرکت در مصاحبه به همراه داشتن اصل مدرک دیپلم یا گواهی تأیید شده که معدل کل (حداقل 14) درآن قید شده است، الزامی است.

پس از تهیه فرم مشخصات (فرم بررسی صلاحیت های عمومی هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش) از سایت این سازمان، داوطلبان باید نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس اقدام و حداکثر تا پایان تاریخ انتخاب رشته منحصراً در فاصله زمانی روزهای پنجشنبه 19/5/91 لغایت روز پنجشنبه 26/5/91 اقدام کنند.

سازمان سنجش اعلام کرده است که داوطلبان باید در صورت امکان فرم تکمیل شده را با مراجعه حضوری در ساعات اداری به نشانی مندرج در جدول شماره (1) به گزینش استان محل اقامت خود تحویل کنند.

همچنین یا فرم تکمیل شده را به وسیله پست پیشتاز به نشانی مندرج در جدول شماره (1) برای هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود پست پیشتاز کنند.

لازم است در تکمیل فرم مشخصات دقت کافی صورت گیرد عدم تکمیل فرم مشخصات و یا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاههای مذکور بوده و مسئولیت آن صرفاً متوجه داوطلب است.
 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...