دانشنامه زیست‌شناسی:انواع RNA

دانشنامه زیست‌شناسی:انواع RNA

 

دانشنامه زیست‌شناسی:انواع RNA

متن پیوست ترجمه‌ی مقاله‌ی « انواع RNA » است.

این موضوع در فصل اول کتاب  درسی زیست پیش‌دانشگاهی مطرح شده است.

منبع:

http://www.news-medical.net/life-sciences/-Types-of-RNA-mRNA-rRNA-and-tRNA.aspx

http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/0470003790/structure/tRNA/trna_intro.htm

 

تاریخ انتشار: 12 می 2016

مترجم امیرحسین بلوری رتبه 2 کشوری منحصراً زبان و رتبه 67 تجربی است.

 

متن اصلی بدین شرح است:

دانشنامه زیست‌شناسی:انواع RNA

دانشنامه زیست‌شناسی:انواع RNA

دانشنامه زیست‌شناسی:انواع RNA

مقدمه:

 

RNA یا ریبونوکلئیک اسید پلیمری از نوکلئوتید ها است که از قند ریبوز و یک گروه فسفات و باز هایی همانند آدنین، 

گوانین،سیتوزین و یوراسیل و بعضی اوقات تیمین تشکیل شده است. RNA نقش بسیار تاثیر گذاری در مسیر بیان 

 

ژن دارد.

دانشنامه زیست‌شناسی:انواع RNA

هم در پروکاریوت ها و هم در یوکاریوت ها 3 نوع اصلی RNA پیامبر [1]و RNA ریبوزومی [2]و RNA ناقل [3]به صورت 

مشترک یافت شده اند. حال آن که در سلول های یوکاریوتی نوع دیگری از RNA نیز داریم که اصطلاحا RNA کوچک 

[4] نامگذاری شده است ولی در این مقاله به تفسیر سه مورد اول اکتفا می کنیم.

 

 

[1] mRNA ژن

[2] rRNA را

[3] و tRNA ها

[4] همان [sRNA

 

 

 

RNA پیامبر:

 

این نوع RNA پنج درصد از کل RNA موجود در سلول را شامل می شود و از نظر اندازه و ترتیب بازها گوناگون ترین 

نوع RNA به شمار می رود.RNA  پیامبر کد های ژنتیکی کپی شده از DNA را در قالب دسته های سه تایی 

نوکلیوتیدی به نام کدون حمل میکند.هر کدون به نوع خاصی از آمینو اسید اختصاص دارد ولی یک آمینو اسید 

خاص ممکن است توسط چندین کدون مختلف رمزگذاری شود. بااین که 64 ترکیب مختلف 3 تایی برای کدون ها 

وجود دارد ولی فقط 61 کدون آمینو اسید ها را کدگذاری می کنند و 3 تای دیگر با نام کدون پایان شناخته می شوند.

 

به عنوان بخشی از فرآیند پس از رونویسی،یک نوکلئوتید گوانوزین تری فسفات به ابتدای RNA پیامبر متصل می 

شود که جهت آغاز ترجمه را معین می کند و به انتهای RNA تعدادی نوکلئوتید آدنین یا همان پلی آدنیلات اضافه 

می شود که از تجزیه و تخریب RNA ممانعت به عمل می آورد. در مجموع این دو فرایند سبب پایداری مولکولی 

RNA پیامبر می شوند.

دانشنامه زیست‌شناسی:انواع RNA

RNA ریبوزومی:

 

این نوع RNA  در ریبوزوم ها یافت شده و 80 درصد کل RNA  موجود در سلول را شامل می شود. ریبوزوم ها از یک  

زیر واحد کوچک به نام 30S و یک زیر واحد بزرگ به نام 50S تشکیل شده اند که هر کدام RNA های ریبوزومی 

مخصوص به خود را دارند.

RNA های ریبوزومی به پروتیین ها متصل می شوند تا ریبوزوم ها را بسازند و ریبوزوم به عنوان جایگاه پروتئین 

سازی عمل کرده و آنزیم های لازم جهت پروتئین سازی را در اختیار دارد. ریبوزوم در طول RNA پیامبر حرکت میکند و 

آمینو اسید ها را به هم متصل می کند.

در باکتری RNA های ریبوزومی از 1500 تا 3000 نوکلیوئید تشکیل شده اند که البته در مقایسه با انسان که بین 1800 

تا 5000 نوکلیوئید در ساخت آن ها به کار گرفته شده است، رقم کمتری است. ولی ساختار کلی و عملکرد ریبوزوم ها 

به طور گسترده ای در تمام گونه ها مشابه است.

 

 

RNA انتقال:

این نوع RNA  با توجه به تشکیل شدن از 75 تا 95 نوکلیوتید در مقایسه با دو مورد پیشین کوچک تر است. این 

نوع RNA بخش مهمی از فرایند ترجمه را عهده دار است چرا که عملکرد اصلی آن نقل و انتقال آمینو اسید ها به 

ریبوزوم حین ترجمه است. به همین سبب به آن RNA ناقل گفته می شود. هر کدام از 20 نوع امینو اسید RNA  ناقل 

مخصوص به خود را دارد.

RNA ناقل دارای ساختار برگ شبدری بوده که توسط پیوند های محکم هیدروژنی تثبیت می شود. به جز 4 باز 

معمول مورد استفاده در RNA های متفاوت، این نوع RNA دارای باز های دیگری نیز هست که از اضافه شدن گروه 

متیل به باز های پیشین ایجاد می شوند. برای مثال متیل گوانین و متیل سیتوزین از این دسته هستند.

دانشنامه زیست‌شناسی:انواع RNA

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...