کلیه سوالات درس زیست شناسی

کلیه سوالات درس زیست شناسی

 

http://www.uplooder.net/img/image/57/4692693e179e15436c0bd0da47800884/sa.jpg

دانلـــــــــود

کلیه سوالات درس زیست شناسی

( پایه و پیش دانشگاهی )

( سراسری - آزاد - سنجش )

ویژه : رشته علوم تجربی

تهیه شده در : همشاگردی

 

 

پیش دانشگاهی:

 

پروتئین سازی (سراسری آزاد -  سنجش)

 

رونویسی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

تنظیم بیان ژن (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

جهش ( آزاد -  سنجش)

 

مهندسی ژنتیک (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

پیدایش زندگی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

تغییر گونه های زنده (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

ژنتیک جمعیت (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

پویایی جمعیت (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

رفتار شناسی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

شارش انرژی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

ویروس،باکتری،قارچ (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

آغازیان (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

زیست2:

 

دستگاه ایمنی (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

دستگاه عصبی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

دستگاه حسی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

دستگاه هورمونی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

مواد وراثتی (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

تقسیم سلولی (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

تولید مثل جنسی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

رشد و نمو جانوران (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

ژنتیک و خاستگاه آن (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

تولید مثل گیاهان (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

رشد و نمو گیاهان (سراسری آزاد سنجش)

 

تنظیم رشد و نمو گیاهان (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

زیست1:

 

رده بندی جانداران (سراسری آزاد سنجش)

 

مولکولهای زیستی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

سلول (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

بافتهای جانوری (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

دستگاه گوارش (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

دستگاه تنفس جانوران (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

دستگاه گردش مواد (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

تنظیم محیط داخلی کلیه (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

حرکت و دستگاه حرکتی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

بافتهای گیاهی (سراسری آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

تغذیه گیاهی (سراسری آزاد -  سنجش)

 

انتقال مواد در گیاهان (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

 

دفع مواد زائد در گیاهان ( آزاد خارج از کشور - سنجش)

 

حرکت در گیاهان (سراسری آزاد خارج از کشور سنجش)

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...