منابع آزمون سراسری 94

منابع آزمون سراسری 94

 فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1394

الف ـ دروس عمومی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
1- زبان و ادبیات فارسی
ادبیات فارسی (2)
 
1/220
 
دوم
91
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (3)
 
1/249
 
سوم
92
کلیه رشته­ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی
 
1/283
پیش‌دانشگاهی
93
کلیه رشته ها
ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)
 
2/249
سوم
92
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)
 
4/249
سوم
92
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)
3/249
سوم
92
کلیه رشته­ها غیر از علوم انسانی
2- عربی
عربی 2 (غیر از علوم انسانی)
1/224
دوم
91
کلیه رشته­ها غیر از علوم انسانی
عربی 2 ( علوم انسانی)
2/224
دوم
91
مخصوص علوم انسانی
عربی 3 ( غیر از علوم انسانی)
1/254
سوم
92
کلیه رشته­ها غیر از علوم انسانی
عربی 3 (علوم انسانی)
2/254
سوم
92
مخصوص علوم انسانی
3-فرهنگ‌ومعارف‌اسلامی
قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)
222
دوم
91
کلیه رشته­ها
قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)
251
سوم
92
کلیه رشته­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)
1/285
پیش­دانشگاهی
93
کلیه رشته­ها
4- زبان انگلیسی
انگلیسی 3
1/252
سوم
92
کلیه رشته­ها
انگلیسی 1 و 2
1/284
پیش‌دانشگاهی
93
کلیه رشته­ها
 

 

 
 
 
                               
ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنّی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
1- ریاضیات
هندسه 1
2/233
دوم
91
 
آمار و مدلسازی
3/234
دوم
91
هندسه 2
4/258
سوم
92
ریاضیات 2
2/234
دوم
91
حسابان
1/258
سوم
92
جبر و احتمال
2/258
سوم
92
هندسه تحلیلی و جبر خطی
1/294
پیش دانشگاهی
93
حساب دیفرانسیل و انتگرال
1/295
پیش دانشگاهی
93
ریاضیات گسسته
1/296
پیش دانشگاهی
93
2- فیزیک
فیزیک 1 و آزمایشگاه
2/206
اول
90
 
فیزیک 2 و آزمایشگاه
2/226
دوم
91
فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)
4/256
سوم
92
فیزیک (ویژه ریاضی)
2/293
پیش دانشگاهی
93
3- شیمی
شیمی 2 و آزمایشگاه
1/227
دوم
91
 
شیمی 3 و آزمایشگاه
1/257
سوم
92
شیمی
1/289
پیش دانشگاهی
93
 
 
                               

 

 
ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
1- زمین­شناسی
زمین شناسی
1/262
سوم
92
 
علوم زمین
1/291
پیش دانشگاهی
93
2- ریاضیات
هندسه 1
2/233
دوم
91
 
ریاضیات 2
2/234
دوم
91
آمار و مدلسازی
5/258
سوم
92
ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی)
3/258
سوم
92
ریاضیات عمومی 1 و 2
1/292
پیش دانشگاهی
93
3- زیست‌شناسی
زیست­شناسی و آزمایشگاه 1
1/231
دوم
91
 
زیست­شناسی و آزمایشگاه 2
1/261
سوم
92
زیست­شناسی
2/290
پیش دانشگاهی
93
4- فیزیک
فیزیک 1 و آزمایشگاه
2/206
اول
90
 
فیزیک 2 و آزمایشگاه
2/226
دوم
91
فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی)
3/256
سوم
92
فیزیک (علوم تجربی)
1/288
پیش دانشگاهی
93
5- شیمی
شیمی 2 و آزمایشگاه
1/227
دوم
91
 
شیمی 3 و آزمایشگاه
1/257
سوم
92
شیمی
1/289
پیش­دانشگاهی
93
 
                               
 
 
 
 
 
 

 

دـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
1- ریاضیات
ریاضیات 1
1/211
اول
90
 
آمار و مدلسازی
3/234
دوم
91
ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی)
6/258
سوم
92
ریاضی پایه
2/292
پیش دانشگاهی
93
2- اقتصاد
اقتصاد
1/240
دوم
91
 
3- زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ادبیات ایران و جهان 1
1/246
دوم
91
 
تاریخ ادبیات ایران و جهان 2
1/276
سوم
92
آرایه­های ادبی
1/280
سوم
92
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی
4/283
پیش دانشگاهی
93
4- زبان عربی
عربی 2 (ویژه علوم انسانی)
2/224
دوم
91
 
عربی 3 (ویژه علوم انسانی)
2/254
سوم
92
عربی
1/316
پیش دانشگاهی
93
5- تاریخ
تاریخ ایران و جهان 1
4/235
دوم
91
 
تاریخ ایران و جهان 2
3/271
سوم
92
تاریخ شناسی
1/302
پیش دانشگاهی
93
6- جغرافیا
جغرافیای 1
2/225
دوم
91
 
جغرافیای 2
4/271
سوم
92
جغرافیا
2/297
پیش دانشگاهی
93
7- علوم اجتماعی
جامعه­شناسی 1
1/243
دوم
91
 
جامعه شناسی 2
1/281
سوم
92
علوم اجتماعی(جامعه­شناسی نظام جهانی)
1/300
پیش دانشگاهی
93
8- فلسفه
فلسفه
1/277
سوم
92
 
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
1/317
پیش دانشگاهی
93
9- منطق
منطق
277
سوم
92
 
10- روان­شناسی
روان­شناسی
1/268
سوم
92
 
 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...