نتایج اولیه آزمون سراسری 93 و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی

نتایج اولیه آزمون سراسری 93 و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی

نتایج اولیه آزمون سراسری 93 و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی

سازمان سنجش آموزش کشور ضمن آرزوی موفقیت  برای خواهران و برادران داوطلب شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1393 هر یک از گروه­های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان­های خارجی بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون مذکور می رساند که نتیجه اولیه آزمون به صورت کارنامه تهیه و روی سایت این سازمان به آدرس: www.sanjesh.org  قرار گرفته است. هر یک از داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1393 می‌توانند به منظور اطلاع از نتیجه آزمون خود و مشاهده کارنامه نتایج اولیه و پرینت از آن به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده، نام کاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و سال تولد یا شماره پرونده، کدرهگیری و شماره شناسنامه اقدام نمایند.

ضمناً آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در این آزمون شده‌اند، برای دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره

2) آزمون سراسری سال 1393 می توانندبه  سایت سازمان مراجعه ودفترچه راهنما راکه از طریق سایت قابل دسترسی و پرینت است تهیه نمایند.آن دسته از داوطلبانی که امکان دسترسی وپرینت دفترچه راهنما از طریق سایت راندارند می توانند به شرح ذیل اقدام نمایند:

1ـ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره 2) این آزمون از ساعت 9:00 روز سه‌شنبه مورخ 14/5/93 لغایت روز دوشنبه مورخ 20/5/93 در باجه مرکزی پست شهرستان­ها و در شهرستان­های بزرگ در مناطق پستی شهرستان­های ذی­ربط توزیع می­شود. آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی گردیده‌اند در صورت تمایل به دریافت دفترچه شماره 2، می‌توانند با مراجعه به مراکز پستی شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ 000/10 (ده هزار) ریال در مهلت معین به عنوان کارمزد توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.
2ـ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سال 1393 (دفترچه راهنمای شماره 2 شامل دفترچه شماره 2 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی به رنگ آبی دفترچه شماره 2 گروه آزمایشی علوم تجربی به رنگ مشکی دفترچه شماره 2 گروه آزمایشی علوم‌انسانی به رنگ سبز  و دفترچه شماره2 گروه‌های آزمایشی هنر و زبان­های‌خارجی به رنگ مشکی) حاوی کلیه شرایط و ضوابط اختصاصی رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه، شبانه، نیمه‌حضوری، مجازی و پردیس خودگردان و کلیه رشته‌های تحصیلی پذیرش با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی، رشته‌های تحصیلی مؤسساتی که به روش نیمه‌متمرکز دانشجو می‌پذیرند، دانشگاه پیام‌نور (آموزش از راه دور)، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین توضیحاتی دربارة نحوة تکمیل فرم انتخاب رشته توسط داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر یک از دوره‌های فوق‌الذکر هستند و نحوه مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و تکمیل نمودن فرم انتخاب رشته است.
1ـ2ـ به هر یک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی ذی­ربط تحویل می‌شود.
2-2- به هر یک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی که بر حسب مورد مجاز به انتخاب رشته از گروه آزمایشی هنر یا زبان­های خارجی و یا هم گروه هنر و هم زبان­های خارجی هستند،  علاوه بر دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی اصلی یعنی علوم ریاضی و فنی یا علوم تجربی و یا علوم انسانی دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی گروه های آزمایشی هنر وزبان­های خارجی نیز  داده خواهد شد.این قبیل داوطلبان بایستی مبلغ 000/10ریال به ازاء هر یک از دفترچه ها پرداخت نمایند.
3-2- به داوطلبانی که منحصراً در گروه‌های آزمایشی هنر یا در گروه آزمایشی زبان­های خارجی یا در گروه­های آزمایشی هنر و زبان­های خارجی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، دفترچه  راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی گروه­های هنر و زبان­های خارجی داده خواهد شد.
3- به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 1393 از تاریخ انتشار نتیجه اولیه فرصت داده می‌شود که ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2) گروه آزمایشی مربوط و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی (این دستورالعمل از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش قابل دریافت می‌باشد) اقدام نموده و کد رشته محل‌های مورد نظر خود را (برابر ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج گردیده) استخراج و به ترتیب تقدم علاقه مرتب نمایند. پس از آن، کد رشته‌های انتخابی خود را ابتدا در فرم پیش‌نویس مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج و پس از اطمینان از صحت کد رشته محل‌های انتخابی به مدت 6 روز (از چهارشنبه مورخ 15/5/93 لغایت دوشنبه مورخ 20/5/93) بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی با وارد کردن شماره پرونده، نام کاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره پرونده، کد رهگیری و شماره شناسنامه نسبت به ثبت کدرشته محل­های تحصیلی مورد علاقه از رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی مجاز یا گروه­های آزمایشی مجاز در دوره‌های مختلف روزانه، شبانه، نیمه‌حضوری ، مجازی و بین الملل دانشگاه­ها، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، دانشگاه پیام‌نور و دانشگاه ویژه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش اقدام و نسبت به تکمیل فرم مذکور در مدت زمانی که در نظر گرفته شده است، اقدام نمایند.
4- آن دسته از شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال 1393 که متقاضی رشته‌های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش (به صورت آزاد ) یا شاغلان رسمی و پیمانی وزارت آموزش و پرورش متقاضی رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان، در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران هستند، می‌توانند بر‌اساس نتیجه کارنامه اولیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای  انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره2)، با توجه به جنس، استان و بخش  بومی خود، قبل از انتخاب رشته آزمون سراسری با پرداخت مبلغ
000/29 (بیست و نه هزار) ریال منحصراً به صورت الکترونیکی و به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب از طریق سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org، نسبت به اعلام علاقه­مندی رشته‌های تحصیلی دانشگاه­های فرهنگیان و شهید رجایی تهران وابسته به وزارت آموزش و پرورش اقدام نموده و سپس نسبت به انتخاب و درج کد رشته محل­های مورد علاقه خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام نمایند.
5- داوطلبانیکهقبلاًعلاقه­مندیخودرابهگزینشدررشتههایدانشگاهپیامنورومؤسساتغیرانتفاعیاعلامنکرده‌اند،درصورتتمایلبه شرکتدرگزینشاینرشتهها،لازماست کهقبلازانتخابرشتهاینترنتی،نسبتبه پرداخت مبلغ 000/58 (پنجاه و هشت هزار) ریال منحصراً به صورتالکترونیکی،ازطریقکارتهایبانکیعضوشبکهشتاباقدامنمایند.
6- بدیهی است که پس از تایید نهایی کدرشته‌های انتخابی توسط داوطلب، شماره 15 رقمی توسط سیستم به عنوان رسید در اختیار داوطلب قرارداده خواهد شد. این رسید پس از انجام کامل مراحل و ارسال اطلاعات در یک صفحه مجزا ارایه می‌شود و داوطلبان بایستی توجه داشته باشند که فقط یک بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده می‌شود و در صورت انتخاب رشته و دریافت رسید 15 رقمی به هیچ عنوان اجازه تصحیح یا انتخاب رشته مجدد را ندارند؛ لذا داوطلبان بایستی در انتخاب رشته نهایت دقت را داشته باشند. ضمناً به داوطلبان توصیه
می­شود که پس از دریافت رسید از بخش مشاهده اطلاعات حتماً از فهرست کدرشته های انتخابی خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی که بالای آن رسید 15 رقمی و شماره پرینت درج شده است، یک نسخه پرینت تهیه و آن را تا زمان اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری نمایند.
7- تذکرات مهم:     
7-1 -داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته هستند، برای اینکه مراحل انتخاب رشته‌های تحصیلی را با موفقیت به پایان برسانند و مشکلی برای آنان به وجود نیاید، لازم است که اطلاعیه‌های این سازمان، دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و شرایط و ضوابط موسساتی که به صورت شرایط خاص پذیرش می نمایند و همچنین دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی را به دقت مطالعه نمایند.
7-2-کلیه دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی به شرط قبولی و اخذ گواهینامه دوره پیش‌دانشگاهی حداکثر تا شهریور ماه 1393 حق انتخاب رشته خواهند داشت.
7-3 -دانشجویان ترم آخر دوره کاردانی به شرط اخذ مدرک کاردانی (فوق‌دیپلم) تا تاریخ 31/6/93 حق انتخاب رشته خواهند داشت.
7-4 -داوطلبان پذیرفته شده دردوره های روزانه  آزمون سراسری سال 1392 (اعم از متمرکز ونیمه متمرکز )چنانچه بدون اخذ مجوز درآزمون سال 93شرکت نموده باشند، حق انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 1393 را ندارند. بدیهی است که در غیر این صورت، به عنوان متخلف تلقی و برابر مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
 7-5- داوطلبانی که دانشجو بوده ودرآزمون سراسری سال 93شرکت نموده­اند، چنانچه تا تاریخ مقرر (بشرح مندرج دردفترچه راهنمای شماره یک)انصراف از تحصیل نداده باشند، مجاز به انتخاب رشته نیستند و درصورت تکمیل فرم انتخاب رشته از گزینش حذف ودرصورت قبولی، قبولی آنان لغو ومطابق مقررات با آنان رفتارخواهد شد.
 7-6-کلیه شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری سال 1393 که دارای مدرک پیش‌دانشگاهی یا شاغل به تحصیل در دوره دانشگاهی و یا دارای مدرک کاردانی(فوق دیپلم) بوده‌اند، حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون را داشته‌اند؛ بنابراین، آن دسته از داوطلبان نظام‌جدید آموزش متوسطه که به دوره پیش‌دانشگاهی راه نیافته‌اند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1393 نبوده‌اند. بدیهی است چنانچه در آزمون شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته تلقی شده باشند، مجاز به تکمیل فرم انتخاب رشته نیستند و در صورت تکمیل فرم انتخاب رشته از گزینش نهایی حذف و برابر مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره: داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال 1393 که دیپلم آنان کار دانش یا فنی و حرفه‌ای نظام جدید است، طبق ضوابط مجاز به شرکت در آزمون نبوده‌اند؛ مگر اینکه دارای مدرک فوق دیپلم باشند یا دوره پیش دانشگاهی را گذرانده باشند.
ضمناً به اطلاع می‌رساند نظر به اینکه نتیجه داوطلبان واجد شرایط انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 1393 (داوطلبان مجاز به انتخاب رشته) منحصراً از طریق سایت اینترنتی این سازمان اعلام می‌شود؛ لذا هر داوطلب باید به این سایت مراجعه و پس از وارد کردن شماره پرونده، نام کاربری، رمز ورود و شماره شناسنامه و یا شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و سال تولد یا شماره پرونده کد رهگیری و شماره شناسنامه از وضعیت خود در آزمون سراسری سال 1393 مبنی بر اینکه مجاز به انتخاب رشته هست یا نیست مطلع شود؛ لذا به کلیه داوطلبان شرکت کننده حاضر در جلسه آزمون سراسری سال 1393 اکیداً توصیه می‌شود که برای ورود به سایت سازمان و اطلاع از نتیجه آزمون خود به شرح فوق عمل کنند.
داوطلبان گرامی در صورت لزوم می‌توانند سؤال یا سؤالات خود را در ساعات اداری با شماره تلفن‌های
99-88923595-021 یا با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان اکیداً خودداری نمایند. ضمناًچنانچه درخصوص مندرجات کارنامه سؤالی دارند، منحصراً بایستی از طریق بخش پاسخگویی اینترنتی و حداکثر تا تاریخ 31/5/93 اقدام نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...