برخی از اطلاعات لازم درباره آزمون سراسری سال 1393

برخی از اطلاعات لازم درباره آزمون سراسری سال 1393

 

1-     ثبت‌نام از داوطلبان آزمون سراسری سال 1393 برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نیمه‌حضوری، مجازی و بین‌الملل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، همچنین برای کد رشته‌های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، در دو مرحله انجام شده است.

2-     با توجه به آمار ثبت‌نام‌کنندگان مرحله اول و مرحله دوم، جمعاً تعداد 1031322 نفر متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1393 شده‌اند که از این تعداد 608852 نفر زن و 422470 نفر مرد می‌باشند؛ به عبارت دیگر، 04/59 درصد ثبت‌نام‌کنندگان زن و 96/40 درصد آنان مرد هستند. آمار ثبت‌نام‌کنندگان در این آزمون به تفکیک گروه آزمایشی و جنس به شرح جدول شماره 1 است.
جدول 1: آمار داوطلبان ثبت‌نام‌کننده در آزمون سراسری سال 1393 به تفکیک گروه آزمایشی و جنس
گروه آزمایشی
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصد مرد
علوم ریاضی و فنی
222507
84709
137798
07/38
93/61
علوم تجربی
522833
344198
178635
83/65
17/34
علوم انسانی
263072
163224
99848
05/62
95/37
هنر
13727
9858
3869
81/71
19/28
زبانهای خارجی
9183
6863
2320
74/74
26/25
جمع
1031322
608852
422470
04/59
96/40
 
3-     این آمار نسبت به آمار داوطلبان آزمون سراسری سال 1392، تعداد 52249 نفر، نسبت به سال 1391 تعداد 34952 نفر، نسبت به سال 1390 تعداد 101658 نفر و نسبت به آزمون سراسری سال 1389 تعداد 255491 نفر کمتر است.
4-     در آزمون سراسری سال 1393 همانند سال گذشته به هر یک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و زبان‌های خارجی اجازه داده شده بود تا در صورتی که علاقه‌مند به شرکت در گروه آزمایشی هنر نیز باشند، علاقه‌مندی خود را در تقاضانامه ثبت‌نام اعلام نمایند. براساس این ضابطه، تعداد 43514 داوطلب (28217 نفر زن و 15297 نفر مرد) علاقه‌مندی خود را به شرکت در گروه آزمایشی هنر نیز اعلام نموده‌اند.
5-     با توجه به ضوابط آزمون سراسری سال 1393 به هر یک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر اجازه داده شده بود تا در صورتی که علاقه‌مند به شرکت در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی نیز باشند، علاقه‌مندی خود را در تقاضانامه ثبت‌نام اعلام نمایند. براساس این ضابطه تعداد 119793 داوطلب (77804 نفر زن و 41989 نفر مرد) علاقه‌مندی خود را به شرکت در گروه زبان‌های خارجی نیز اعلام نموده‌اند.
6-      کارت‌شرکت درآزمون داوطلبان و برگ راهنمای مربوط از روز یکشنبه 1/4/1393 روی سایت سازمان قرار داده خواهد شد.
7-     با توجه به اینکه آزمون عمومی و اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی پنجگانه آزمون سراسری سال 1393 به طور جداگانه و هر کدام در یک نیمروز برگزار می‌شود و هر داوطلب برای حضور در هر یک از جلسات امتحانی گروه‌های آزمایشی ضرورت دارد که پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط را داشته باشد، لذا داوطلبانی که در 2 یا 3 گروه آزمایشی ثبت‌نام کرده‌اند بترتیب 2 کارت یا 3 کارت شرکت در آزمون دریافت خواهند داشت. با توجه به آمار داوطلبان واقعی (ثبت‌نام‌کنندگان) که جمعاً 1031322 نفر است و آمار علاقه‌مندان به شرکت در گروه هنر و گروه آزمایشی زبان‌های خارجی علاوه بر گروه آزمایشی اصلی که تعداد آنها جمعاً 163307 نفر است، لذا برای برگزاری آزمون جمعاً تعداد 1194629 کارت ورود به جلسه صادر می‌شود. آمار برگزاری آزمون (کارت) به تفکیک گروه آزمایشی و جنس به شرح جدول شماره 2 است.
 
جدول 2: آمار برگزاری آزمون سراسری سال 1393 (آمار کارت) به تفکیک گروه آزمایشی و جنس
گروه آزمایشی
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصد مرد
علوم ریاضی و فنی
222507
84709
137798
07/38
93/61
علوم تجربی
522833
344198
178635
83/65
17/34
علوم انسانی
263072
163224
99848
05/62
95/37
هنر
57241
38075
19166
52/66
48/33
زبان‌های خارجی
128976
84667
44309
65/65
35/34
جمع
1194629
714873
479756
84/59
16/40
8- داوطلبان علاقه‌مند به رشته­های تحصیلی دارای شرایط خاص آزمون سراسری می‌بایست براساس اطلاعیه‌ای که در این خصوص در سایت این سازمان و همچنین هفته نامه پیک سنجش امروز منتشر گردیده است، از تاریخ 1/4/93 لغایت 10/4/93 به صورت اینترنتی علاقه‌مندی خود را اعلام نمایند.
9-     داوطلبانی که در زمان ثبت‌نام آزمون، موفق به اعلام علاقه‌مندی برای شرکت در گزینش دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی نشده‌اند، می‌توانند با پرداخت مبلغ 58000 ریال منحصراً از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور، در قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به علامتگذاری مورد مذکور از تاریخ 1/4/93 لغایت 7/4/93 اقدام نمایند.
10-داوطلبان علاقه­مند به رشته­های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه­های تربیت دبیر شهید رجایی و پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان ضرورت دارد که با مراجعه به اطلاعیه حاوی شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو، عناوین رشته­های مورد نیاز، جنس پذیرش و استان‌های دارای ظرفیت پذیرش که در روز دوشنبه مورخ 2/4/93 در سایت این سازمان و نشریه پیک سنجش درج می­گردد، ضمن اطلاع از مفاد فوق در صورت واجد شرایط بودن با پرداخت مبلغ 000/29 هزار ریال (بیست و نه هزار ریال) به صورت الکترونیکی به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب از طریق سایت این سازمان، نسبت به اعلام علاقه­مندی به این رشته­ها از همین طریق اقدام نمایند.
11- براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، آزمون سراسری سال 1393 در صح و بعدازظهر روزهای پنج‌شنبه 5، جمعه 6 و صبح شنبه 7 تیرماه 1393 در 364 شهرستان و بخش مختلف کشور و 15 کشور خارجی برگزار خواهد شد. براین اساس، آزمون داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در صبح و آزمون داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنج‌شنبه 5/4/93، آزمون داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح و آزمون داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در بعدازظهر جمعه 6/4/93 و آزمون داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی نیز در صبح شنبه 7/4/93 برگزار می‌شود.
12-پس از برگزاری آزمون سراسری سال 1393، قرایت پاسخنامه‌ها و تصحیح آنها، محاسبه نمرات خام، نمرات تراز شده، نمرات کل و... نتیجه اولیه آزمون سراسری سال 1393 به‌صورت کارنامه تنظیم و کارنامة مذکور براساس برنامه زمانی که اعلام می‌شود، روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده می‌شود.
13-کلیه داوطلبانی که براساس نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1393 مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، می‌توانند برای انتخاب کد رشته محل‌های تحصیلی دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نیمه‌حضوری، بین‌المللی و مجازی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دانشگاه فرهنگیان نیز برحسب مورد با دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 93 از سایت سازمان و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای مذکور و اطلاعیه‌های منتشره این سازمان، با رعایت کلیه ضوابط و شرایط اعلام شده نسبت به انتخاب حداکثر 100 کد رشته محل از میان کد رشته محل‌های تحصیلی گروه آزمایشی مجاز یا گروه‌های آزمایشی مجاز اقدام و کد رشته محل‌های انتخابی را به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته الکترونیکی ثبت نمایند.
14-نظر به ‌اینکه دانشگاه آزاداسلامی برای‌ پذیرش دانشجو در کد رشته محل‌های تحصیلی با آزمون آن دانشگاه براساس نتایج آزمون‌ سراسری سال 1393 بطور جداگانه اقدام می‌نماید، لذا پس از اعلام نتایج اولیة آزمون سراسری سال 1393، داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب کد رشته محل‌های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ضرورت دارد که پس از دریافت کارنامه نتیجه اولیه آزمون خود از سایت سازمان، برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایند.
15- براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های متمرکز آزمون سراسری سال 1393 در نیمه دوم شهریورماه 1393 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

 

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...