وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی

وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی

 
هدف از جدا کردن گروه آزمایشی زبان های خارجی از سایر گروه‌ها چه بوده است؟ به نظر می رسد که کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که دانشجویان زبان های خارجی باید در آزمونی تخصصی تر انتخاب شوند و به جای مطالعه دروس نامرتبط با رشته شان ، در آزمونی شرکت کنند که درس‌هایش مرتبط با رشته مورد علاقه آنهاست، و چون در آموزش و پرورش رشته‌ای خاص برای داوطلبان این گروه آزمایشی تعریف نشده است، گروه آزمایشی زبان‌های خارجی‌، گروهی شناور است و داوطلبان سایر گروه‌های آزمایشی می توانند در این گروه نیز شرکت کنند.
اما با بررسی نتایج آزمون داوطلبان می‌بینیم که متاسفانه تعداد قابل توجهی از داوطلبان بدون آمادگی و دانش لازم حتی در درس زبان عمومی و اختصاصی در این گروه آزمایشی شرکت می‌کنند؛ برای مثال، سال گذشته، یک سوم داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی به کمتر از 10 درصد سؤال‌های زبان عمومی پاسخ صحیح داده و بیش از 50 درصد آنها به کمتر از 10 درصد سؤال‌های زبان اختصاصی پاسخ صحیح داده‌اند.
جدول‌های زیر، وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی را در هر درس آزمون سراسری سال 92 به شما عزیزان ارایه می‌دهد. گفتنی است که در هر جدول، بترتیب، تعداد داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال 92 که در هر درس، درصد 33- تا 30- کسب کرده (این دسته از داوطلبان حدوداً به همه سؤال‌های یک درس پاسخ منفی داده‌اند) تا داوطلبانی که در هر درس به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده‌اند، به درصد و عدد آمده است.
  
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
ادبیات فارسی
-33/33_ -30
1
001/.%
-30 _-20
56
05/.%
-20 _ -10
891
9/.%
-10 _ 0
12922
13/11%
0_10
19172
19/46%
10_20
25313
69/25%
20_30
17709
17/96%
30_40
12665
12/85%
40_50
5655
5/74%
50_60
2850
2/89%
60_70
912
92/.%
70_80
311
31/.%
80_90
47
04/.%
90_100
3
003/.%
100
0
0%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
98507
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
عــــــربــی
-33/33_ -30
0
0%
-30 _-20
39
03/.%
-20 _ -10
483
49/.%
-10 _ 0
19185
19/47%
0_10
23104
23/45%
10_20
24379
24/74%
20_30
10822
10/98%
30_40
7248
7/35%
40_50
4078
4/13%
50_60
3158
3/20%
60_70
2050
2/08%
70_80
1935
1/96 %
80_90
1278
1/29%
90_100
604
61/.%
100
144
14/.%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
98507
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
مـــعارف
-33/33_ -30
1
001/.%
-30 _-20
54
05/.%
-20 _ -10
860
87/.%
-10 _ 0
13796
14%
0_10
17125
17/38%
10_20
18479
18/75%
20_30
13685
89/13%
30_40
12690
12/88%
40_50
8570
8/69%
50_60
6963
7/06%
60_70
3935
3/99%
70_80
1977
2%
80_90
354
35/.%
90_100
18
01/.%
100
0
0%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
98507
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
زبان خارجی  عمومی
-33/33_ -30
1
001/.%
-30 _-20
104
10/.%
-20 _ -10
1135
1/15%
-10 _ 0
15518
15/75%
0_10
16315
16/56%
10_20
18321
8/591%
20_30
13999
14/21%
30_40
12142
12/32%
40_50
7563
7/67%
50_60
5826
5/91%
60_70
3506
3/55%
70_80
2546
2/58%
80_90
1257
1/27%
90_100
240
24/.%
100
34
3./.%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
98507
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
زبان خارجی تخصصی
-33/33_ -30
0
0%
-30 _-20
6
006%
-20 _ -10
294
./29%
-10 _ 0
20019
20/33%
0_10
36153
36/73%
10_20
16919
17/19%
20_30
10225
10/38%
30_40
6725
6/83%
40_50
4183
4/25%
50_60
2198
2/24%
60_70
1087
1/10%
70_80
447
45/.%
80_90
139
14/.%
90_100
26
02/.%
100
1
001 /.%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
98422

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...