تیپ شناسی سوالات کنکور درس شیمی

تیپ شناسی سوالات کنکور درس شیمی

tip shimi konkor تیپ شناسی سوالات کنکور درس شیمی

با بررسی سؤال‌های کنکور ۵ سال گذشته مشاهده شد که در درس شیمی ۴ تیپ سؤال مطرح است:

۱-     تیپ اول : سوال‌های « درست یا نادرست »

۲-     تیپ دوم: سوال‌های محاسباتی

۳-     تیپ سوم: سوال‏های جای خالی

۴-     تیپ چهارم: سوال‌های دارای شکل، نمودار، جدول

تیپ اول : سوال‌های « درست یا نادرست »

این تیپ خود دو زیر مجموعه دارد:

الف) سؤال‌هایی که موضوعات مختلفی در گزینه‌ها مطرح شده است.

ب) سؤال‌هایی که گزینه‌های آن به موضوع محوری معینی مربوطند.

 

تعداد سؤال‌های این تیپ به تفکیک دو زیرمجموعه‌ی خود از سال۸۸ تاکنون به شرح زیر است:

رشته تجربی:

سال کنکور

تعداد سوال‌هایی

 که موضوعات مختلفی

در گزینه‌ها مطرح شده

تعداد سوال‌هایی

 که گزینه‌های آن به

موضوع محوری معینی مربوطند

۸۸

۴

۴

۸۹

۲

۶

۹۰

۴

۸

۹۱

۲

۵

۹۲

۸

۴

 

رشته ریاضی:

 

سال کنکور

تعداد سوال‌هایی که

 موضوعات مختلفی

 در گزینه‌ها مطرح شده

تعداد سوال‌هایی که

گزینه‌های آن به موضوع محوری

 معینی مربوطند

۸۸

۳

۲

۸۹

۵

۶

۹۰

۵

۵

۹۱

۶

۸

۹۲

۶

۶

 

همان‌طور که از آمارهای بالا استنباط می‌شود، تعداد سؤال های این تیپ ، در کنکورهای ریاضی و تجربی از نظم خاصی پیروی نمی‌کند.

 

 

تیپ دوم: سوال‌های محاسباتی

تعداد سؤال‌های این تیپ به تفکیک رشته‌ی ریاضی و تجربی از سال۸۸ تاکنون به شرح زیر است:

رشته تجربی:

سال کنکور

تعداد سوال محاسباتی

۸۸

۱۱

۸۹

۱۰

۹۰

۹

۹۱

۱۳

۹۲

۱۴

 

 

 

 

 

رشته ریاضی:

 

سال کنکور

تعداد سوال محاسباتی

۸۸

۱۲

۸۹

۱۱

۹۰

۱۰

۹۱

۱۲

۹۲

۱۳

 

 

 

 

 

 

 

همان‌طور که در آمارهای بالا مشاهده می‌فرمایید، تعداد سؤال‌های این تیپ ، در هر دو رشته‌ی ریاضی و تجربی رو به رشد است.

تیپ سوم: سوال‏های جای خالی

تعداد سؤال‌های این تیپ به تفکیک رشته‌ی ریاضی و تجربی از سال۸۸ تاکنون به شرح زیر است:

رشته تجربی:

سال کنکور

تعداد سوال‏های جای‌خالی

۸۸

۹

۸۹

۳

۹۰

۳

۹۱

۶

۹۲

۳

 

 

 

 

 

 

رشته ریاضی:

سال کنکور

تعداد سوال‏های جای‌خالی

۸۸

۸

۸۹

۵

۹۰

۴

۹۱

۰

۹۲

۳

 

 

 

 

 

 

 

 همان‌طور که در آمارهای بالا مشاهده می‌فرمایید، تعداد سؤال‌های این تیپ ، در هر دو رشته‌ی ریاضی و تجربی رو به کاهش است.

تیپ چهارم: سوال‌های دارای شکل، نمودار، جدول

تعداد سؤال‌های این تیپ به تفکیک رشته‌ی ریاضی و تجربی از سال۸۸ تاکنون به شرح زیر است:

رشته تجربی

 

سال کنکور

تعداد سوال دارای

شکل و نمودار یا جدول

۸۸

۵

۸۹

۱۱

۹۰

۵

۹۱

۷

۹۲

۵

 

رشته ریاضی

سال کنکور

تعداد سوال دارای شکل

و نمودار یا جدول

۸۸

۵

۸۹

۷

۹۰

۳

۹۱

۵

۹۲

۱

 

همان‌طور که از آمارهای بالا استنباط می‌شود، تعداد سؤال های این تیپ ، در کنکورهای ریاضی و تجربی از نظم خاصی پیروی نمی‌کن

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...