دانلود کتاب زیست شناسی جامع کنکور  منبع : گروه آموزشی آلم

دانلود کتاب زیست شناسی جامع کنکور منبع : گروه آموزشی آلم

سلام دوستان

همونطور که میدونید تقریباً توی نوروز امسال کتاب ادبیات جامع کنکور رو منتشر کردیم. آلان هم زیست شناسی جامع کنکور رو براتون آماده کردیم. کتاب حاضر شامل 6 جلد و 1285 صفحه و 4585 تست می باشد که جلد اول، کتاب آموزش می باشد و شامل تمامی نکات مهم و کنکور زیست شناسی کتب زیست1، زیست2 و  زیست پیشدانشگاهی می باشد و جلد های 2 تا 6 بانک تست می باشد که جلد های 2و3 در برگیرنده ی تست های کتاب زیست1 می باشد و نیز جلد های 4و5 شامل تست های کتاب زیست2 می باشد و  در آخر هم جلد ششم شامل تست های کتاب زیست پشدانشگاهی باشد .

جلد 2 کتاب شامل تست های فصول 1 الی 6 زیست و جلد3 شامل تست های 7 الی 13 زیست 1 می باشد. جلد 4 شامل تست های فصول 1 الی 7 زیست2 و جلد 5 در بردارنده ی تست های فصول 8 الی 12 می باشد و جلد 6 شامل تمامی تست های کل کتاب زیست پشدانشگاهی می باشد.

لازم به ذکر است که در اول تصمیم گرفتیم کتاب را به دو جلد آموزش و بانک تست تقسیم کنیم اما دیدم که حجم بانک تست 51 مگابایت شده است که مسلماً تعداد محدودی از کاربران توانایی دانلود کردن را داشتند. در نهایت تصمیم گرفتیم که آنرا به صورت 6 جلد منتشر کنیم

امید است که مورد رضایت واقع شود. هادی بایزیدی

دانلود رایگان کتاب زیست شناسی جامع کنکور

جلد اول

کتاب آموزش «شامل زیست1، زیست2 و زیست شناسی پیشدانشگاهی»

[دریافت کتاب]

دانلود رایگان کتاب زیست شناسی جامع کنکور

جلد دوم

کتاب بانک تست زیست1

شامل تست های فصول 1 الی 6 کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه1 سال دوم تجربی

[دریافت کتاب]

دانلود رایگان کتاب زیست شناسی جامع کنکور

جلد سوم

کتاب بانک تست زیست1

شامل تست های فصول 7 الی 13 کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه1 سال دوم تجربی

[دریافت کتاب]

دانلود رایگان کتاب زیست شناسی جامع کنکور

جلد چهارم

کتاب بانک تست زیست2

شامل تست های فصول 1 الی 7 کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه2 سال سوم تجربی

[دریافت کتاب]

دانلود رایگان کتاب زیست شناسی جامع کنکور

جلد پنجم

کتاب بانک تست زیست2

شامل تست های فصول 8 الی 12 کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه2 سال سوم تجربی

[دریافت کتاب]

دانلود رایگان کتاب زیست شناسی جامع کنکور

جلد ششم

کتاب بانک تست زیست پیش دانشگاهی

شامل تست های تمامی فصول کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه پیش دانشگاهی تجربی

[دریافت کتاب]

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...