رتبه های برتر - مرحله اول سنجش92

رتبه های برتر - مرحله اول سنجش92

تعدادی از  کارنامه های استفاده کنندگان از خدمات ما در آزمون مرحله اول شرکت تعاونی خدماتی سازمان سنجش آموزش کشور

مابقی کارنامه ها بزودی در  این سایت قرار خواهد گرفت

1) خانم گل مرادی فرد - زهرا ( لرستان /خرم آباد )

 

جدول شماره 3- رتبه کل،تعدادشرکت کننده و نمره کل در گروه آزمایشی مربوط
تعدادشرکت کنندگان
رتبه کل داوطلب
***
141
6
در شهر
332
10
در استان
16621
437
در کشور
9098
206
در سهمیه
10431
:نمره کل

2) خانم امیری - راضوان (لرستان / سلسله)

 

جدول شماره 3- رتبه کل،تعدادشرکت کننده و نمره کل در گروه آزمایشی مربوط
تعدادشرکت کنندگان
رتبه کل داوطلب
***
63
1
در شهر
332
13
در استان
16621
566
در کشور
3258
77
در سهمیه
10220
:نمره کل

3) خان امیری - راضیه ( لرستان/ سلسله )

جدول شماره 3- رتبه کل،تعدادشرکت کننده و نمره کل در گروه آزمایشی مربوط
تعدادشرکت کنندگان
رتبه کل داوطلب
***
63
2
در شهر
332
14
در استان
16621
570
در کشور
3258
79
در سهمیه
10211
:نمره کل

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...