سهمیه بهیاری در کنکور سراسری ۹۸ – ۹۹

سهمیه بهیاری در کنکور سراسری ۹۸ – ۹۹

سهمیه بهیاری در کنکور سراسری ۹۸ – ۹۹

موسسه علمی آموزشی گام برتر همشاگردی :

سهمیه بهیاری یکی از سهمیه هایی است که سازمان سنجش در کنکور سراسری ۹۸ برای این دسته از متقاضیان در نظر گرفته است . موضوع مهمی که بهیاران باید در نظر داشته باشند این است که تنها در صورتی می توانند باز سهمیه بهیاری در کنکور سراسری ۹۸ – ۹۹ استفاده نمایند که شرایط سهمیه بهیاری در کنکور سراسری ۹۸ – ۹۹ را دارا باشند . در این مقاله می خواهیم در رابطه با شرایط سهمیه بهیاران در کنکور ۹۸ توضیحاتی را ارائه نماییم .

سهمیه بهیاری در کنکور سراسری ۹۸ برای آن دسته از بهيارانی می باشد که دارای ديپلم نظام قديم و يا نظام جديد ( كاردانش ) مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش می باشند و به حرفه بهياري اشتغال دارندمی باشد. این افراد مي توانند با تهيه گواهي لازم از سازمان متبوع و نگهداري آن نزد خود منحصراً براي ورود به رشته پرستاري از سهميه بهياران استفاده نمايند. شرایط استفاده از سهمیه بهیاری در کنکور ۹۸ به شرح ذیل می باشد :

۱) سهميه ويژه بهياران از سال تحصيلی ۹۷-۱۳۹۶ به مدت سه سال به ميزان ۵ درصد ظرفيت در قالب ظرفيت های موجود، پذيرش مقطع كارشناسی پيوسته رشته پرستاری، تمديد شده است. 

۲) دارا بودن مدرك پيش دانشگاهی براي دارندگان مدرك ديپلم بهياری نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي و يا اشتغال به تحصيل در دوره پيش دانشگاهي به شرط فراغت از تحصيل تا تاريخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ الزامي است.

۳) دارا بودن سه سال سابقه خدمت اعم از دولتي و غيردولتي به عنوان ” بهـيار ” بعد از اخذ مدرك ديپلم بهياري در استان محل خدمت، الزامي است.

۴) داوطلباني كه با توجه به ضوابط فوق علاقه مند به استفاده از سهميه بهياران در رشته پرستاري ميباشند، لازم است عالوه بر انتخاب يكي از سهميه ها ( بند ۲۶ ) برحسب مورد وضعيت خود را با علامت گذاري قسمت مربوط در بند ۳۱ فرم تقاضانامه ثبتنام اينترنتي مربوط تعيين نموده و همچنين استان محل خدمت ( استان محل اشتغال به حرفه بهياري ) خود را در بند ۳۶ فرم تقاضانامه ثبتنام اينترنتي درج نمايند و مدارك لازم را نيز تهيه كنند تا از اولويت اختصاص داده شده براي رشته ذي ربط استفاده نمايند.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...