مزاياي سهميه منطقه ۳ در کنکور ۹۸

مزاياي سهميه منطقه ۳ در کنکور ۹۸

موضوع اعمال سهميه در کنکور سراسري قدمتي در حدود ۵۰ سال دارد. اما اين سهميه به چه دليل و چگونه اعمال مي شود؟


از آنجا که تمام داوطلبان، شرايط يکساني

از لحاظ دسترسي به امکانات آموزشي ندارند، همچنين جهت قائل شدن برخي

امتيازات براي جانبازان، ايثارگران و خانواده ي شهدا، داوطلبان از سهميه

هاي گوناگوني برخوردار مي شوند. در کل هدف از ايجاد سهميه ها برقراري عدالت

در وضعيت داوطلبين مي باشد.

در اين مطلب به توضيح سهميه مناطق و مزاياي سهميه منطقه سه در کشور پرداخته خواهد شد.

مزاياي سهميه ي منطقه ي سه در کشور

سهميه منطقه ي سه که در واقع منطقه ي محروم محسوب مي شود، به بوميان

استان هاي ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، کردستان،

کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان تعلق مي گيرد.

مزيت سهميه ي منطقه سه در اين است که در شرايط مساوي، داوطلب بومي

مشمول سهميه ي  منطقه ي سه شانس بيشتري از داوطلبين مشمول مناطق يک و دو

خواهد داشت.

سهميه مناطق بر اساس محل تحصيل سه سال

آخر دوره دبيرستان براي داوطلبان نظام قديم، و محل اخذ مدرک پيش دانشگاهي و

دو سال آخر متوسطه براي داوطلبان نظام جديد تعيين مي شود. کليه ي داوطلبان

به استثناي مشمولين سهميه ي ايثارگران، جانبازان و خانواده ي شهدا از

سهميه ي مناطق بهره مند مي گردند؛ به طوري که مي توان گفت بيش از ۹۵%

داوطلبان مشمول استفاده از سهميه ي مناطق مي باشند. دسته بندي مناطق بدين

صورت مي باشد که به ترتيب از منطقه ي يک تا سه دسترسي به امکانات تحصيلي و

آموزشي کمتر مي شود. يعني داوطلب مشمول استفاده از سهميه منطقه ي يک از

امکانات آموزشي بيشتري نسبت به داوطلب مشمول استفاده از سهميه ي منطقه ي سه

بهره مند مي باشد.

نحوه ي

اعمال سهميه ي مناطق به اين صورت است که هر دانشگاه درصدي را به هر منطقه

اختصاص مي دهد. مثلاً در يک دانشگاه ميزان ۲۵% از ظرفيت به منطقه ي يک،

۳۵%  به منطقه ي دو و ۴۰% به منطقه ي سه اختصاص داده مي شود. اين تقسيم

بندي با توجه به نسبت داوطلبان هر منطقه به کل سهميه مناطق صورت مي گيرد. و

در نهايت داوطلبان هر منطقه تنها با داوطلبان منطقه ي خود رقابت مي کنند و

نه با تمامي داوطلبان شرکت در کنکور سراسري؛ به استثناي زماني که رقابت در

استان غير بومي باشد. يعني در صورتي که داوطلب، استان ديگري را که بوميِ

آن نيست انتخاب کرده باشد، رقابت ميان او و تماميِ شرکت کنندگان در آزمون

خواهد بود.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...