شرایط ترمیم سوابق تحصیلی برای دیپلمه‌ها

شرایط ترمیم سوابق تحصیلی برای دیپلمه‌ها

«ترمیم نمرات
دانشآموزان برای کنکور» مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۹۴ بود که
برای سال تحصیلی جاری نیز به روال گذشته اجرا میشود و بر اساس آن هر
داوطلب آزادی که میخواهد در کنکور شرکت کند اما نمره چند درس او پایین است
و از آنجایی که سوابق تحصیلی در کنکور تأثیر داشته و این موضوع به ضرر
داوطلب خواهد بود، براساس مصوبه شورا اجازه دارد برای یک بار به صورت
داوطلب آزاد در دروسی که نمرات آنها پایین است شرکت کند.

«ترمیم نمرات
دانشآموزان برای کنکور» مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۹۴ بود که
برای سال تحصیلی جاری نیز به روال گذشته اجرا میشود و بر اساس آن هر
داوطلب آزادی که میخواهد در کنکور شرکت کند اما نمره چند درس او پایین است
و از آنجایی که سوابق تحصیلی در کنکور تأثیر داشته و این موضوع به ضرر
داوطلب خواهد بود، براساس مصوبه شورا اجازه دارد برای یک بار به صورت
داوطلب آزاد در دروسی که نمرات آنها پایین است شرکت کند.

خبرگزاری ایسنا: «ترمیم نمرات دانشآموزان برای کنکور» مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۹۴ بود که برای سال تحصیلی جاری نیز به روال گذشته اجرا میشود و بر اساس آن هر داوطلب آزادی که میخواهد در کنکور شرکت کند اما نمره چند درس او پایین است و از آنجایی که سوابق تحصیلی در کنکور تأثیر داشته و این موضوع به ضرر داوطلب خواهد بود، براساس مصوبه شورا اجازه دارد برای یک بار به صورت داوطلب آزاد در دروسی که نمرات آنها پایین است شرکت کند.

عباس سلطانیان، مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری در این باره اظهار کرد: ترمیم سوابق تحصیلی برای پذیرش دانشجو و ورود به آموزش عالی در سال ۹۴ به تصویب شورای عالی آموزش و پرروش رسید و از آن زمان در حال اجراست.

وی افزود: بر این اساس دانش آموزانی که از سال ۱۳۸۴ به بعد دیپلم گرفته و فارغ التحصیل شده باشند اگر نیاز به بهبود سوابق خود داشته و به عبارتی متقاضی ترمیم سوابق تحصیلی خود باشند میتوانند به صورت داوطلب آزاد در آزمونهای نهایی شرکت کنند.

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری با بیان اینکه این افراد میتوانند به مدرسه بزرگسالان دولتی در منطقهای که درس خوانده و فارغالتحصیل شدهاند مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه دهند گفت: ما به این دانش آموزان اجازه میدهیم حداکثر یکبار در امتحان نهایی دروسی که مدنظر دارند شرکت کنند.

سلطانیان تاکید کرد: نمرات اخذ شده جدید جایگزین نمرات قبلی در دیپلم متقاضیان نمیشود ولی در ارتقای معدلشان به کار میرود و میتوانند از این مزیت در کنکور سراسری استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، طبق آیین نامه اجرایی مصوبه نهصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش ثبتنام متقاضیان ترمیم سوابق تحصیل به صورت داوطلب آزاد و مطابق دستورالعمل در مدارس بزرگسالان انجام خواهد گرفت. براساس تبصره (۱) آیین نامه؛ ثبت نام متقاضیان ترمیم و ارتقای سوابق تحصیلی در واحدهای آموزشی غیردولتی، آموزش از راه دور و یا وابسته به سایر سازمانها مجاز نیست.

در ماده (۲) این آیین نامه آمده است؛ فارغ التحصیلان دوره متوسطه که متقاضی ترمیم و ارتقای نمرات درس یا دروس نهایی پایه سوم متوسطه خود هستند، میتوانند فقط در همان منطقه آموزشی که قبلا فارغ التحصیل شدهاند ثبت کنند.

همچنین فارغ التحصیلان دوره متوسطه که متقاضی ترمیم نمرات درس یا دروس نهایی پایه سوم متوسطه خود هستند، میتوانند برابر مقررات صرفاَ یک بار در یکی از نوبتهای امتحانی خرداد، شهریور یا دی ماه، درس یا دروس موردنظر را انتخاب و در امتحانات مربوط شرکت کنند.

لازم به ذکر است نمرات اخذ شده ملاک عمل برای پذیرش دانشجو و ورود به دانشگاهها خواهد بود و نمرات ماخوذه متقاضیان ترمیم و ارتقای نمرات دروس نهایی در امتحانات مربوط جایگزین نمرات قبلی که منجر به فارغالتحصیلی شده است، نخواهد شد.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...