آخرین تصمیم‌گیری‌ها درباره حذف کنکور

آخرین تصمیم‌گیری‌ها درباره حذف کنکور

مجتبی
شریعتینیاسر معاون آموزشی وزیر علوم درباره آخرین تصمیمگیریها درباره
حذف کنکور، گفت: برای بررسی وضعیت کنکور و تصمیمگیری پیرامون ارائه مدل
جدید سنجش و پذیرش کارگروههایی تشکیل شده و مدلی هم تدوین شده است که در
حال کار بر روی این مدل هستیم.

مجتبی شریعتینیاسر معاون آموزشی وزیر علوم درباره آخرین تصمیمگیریها درباره حذف کنکور، گفت: برای بررسی وضعیت کنکور و تصمیمگیری پیرامون ارائه مدل جدید سنجش و پذیرش کارگروههایی تشکیل شده و مدلی هم تدوین شده است که در حال کار بر روی این مدل هستیم.

مجتبی شریعتینیاسر معاون آموزشی وزیر علوم درباره آخرین تصمیمگیریها درباره حذف کنکور، گفت: برای بررسی وضعیت کنکور و تصمیمگیری پیرامون ارائه مدل جدید سنجش و پذیرش کارگروههایی تشکیل شده و مدلی هم تدوین شده است که در حال کار بر روی این مدل هستیم.

وی افزود: شورای سنجش و پذیرش در حال بررسی این موضوع است، جلساتی هم با آموزش و پرورش داشتهایم.

شریعتینیاسر اظهار داشت: تحقق مساله حذف کنکور قطعا در گرو هماهنگی با دو دستگاه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت است.

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: در حال هماهنگی هستیم تا به برنامه مدونی برسیم و سپس برنامه را اعلام کنیم، نمیتوانم تاریخ قطعی برای اعلام برنامه بگویم زیرا گفتن تاریخ نیازمند کار کارشناسی است ولی امیدوارم در آینده نه چندان دور بتوانیم برنامه حذف کنکور را اعلام کنیم.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...