آزمون سراسري از آنچه در تقويم مي‌بينيد، به شما نزديک‌تر است!

آزمون سراسري از آنچه در تقويم مي‌بينيد، به شما نزديک‌تر است!

اواخر ارديبهشت ماه مساوي است
با امتحانات پايان سال تحصيلي جاري. عدهاي از داوطلبان تصور ميکنند  که
اين امتحانات، ترمزي براي برنامه مطالعاتي آنهاست و در اين دوران مجبورند
که به جاي تست زني، به مطالعه براي يک آزمون تشريحي بپردازند. بايد به اين
دوستان گفت که در چند سال اخير، سؤالهاي آزمون سراسري بيشتر از پيش فرا
دانشي شده است و نميتوان با روشهاي عجيب تستي يا ردّ گزينه از پس اين
آزمون برآمد؛ بلکه براي موفقيت بايد دانشي عميق داشت؛ چيزي که شما به ياري
آزمون تشريحي، بهتر به آن خواهيد رسيد، پس نگران از دست دادن زمان نباشيد و
دروس امتحاني خود را با دقت و عميق بخوانيد.

اواخر ارديبهشت ماه مساوي است
با امتحانات پايان سال تحصيلي جاري. عدهاي از داوطلبان تصور ميکنند  که
اين امتحانات، ترمزي براي برنامه مطالعاتي آنهاست و در اين دوران مجبورند
که به جاي تست زني، به مطالعه براي يک آزمون تشريحي بپردازند. بايد به اين
دوستان گفت که در چند سال اخير، سؤالهاي آزمون سراسري بيشتر از پيش فرا
دانشي شده است و نميتوان با روشهاي عجيب تستي يا ردّ گزينه از پس اين
آزمون برآمد؛ بلکه براي موفقيت بايد دانشي عميق داشت؛ چيزي که شما به ياري
آزمون تشريحي، بهتر به آن خواهيد رسيد، پس نگران از دست دادن زمان نباشيد و
دروس امتحاني خود را با دقت و عميق بخوانيد.
البته ما هم بارها گفتهايم
که براي موفقيت در اين آزمون، شما بايد  سرعت و دقت لازم را  براي حضور در
يک آزمون تستي مثل کنکور داشته باشيد؛ براي همين در اين ماه وقت بيشتري را
به تست زدن اختصاص دهيد. شما حداقل ۱۵ تا ۲۰ روز تا امتحانات پايان سال وقت
داريد و ميتوانيد در اين مدت، تست زماندار بزنيد (تست هر درس را با
توجه به زمان موجود براي آن تست در آزمون سراسري پاسخ دهيد).
براي مثال، اکنون زمان مناسبي
براي پاسخگويي به تستهاي دروس عمومي ساير گروههاي آزمايشي (به غير از
گروه آزمايشي خودتان) است؛ اگر شما داوطلب گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
هستيد، ميتوانيد آزمون عمومي گروههاي آزمايشي علوم تجربي، هنر، زبانهاي
خارجي يا حتي علوم انساني را پاسخ دهيد (البته بعضي از سؤالهاي ادبيات
عمومي انساني در حيطه کتب درسي شما نيست). آزمون عمومي مرتبط با رشته
خودتان را در خرداد ماه و همزمان با دروس اختصاصي پاسخ دهيد (معادل سازي
جلسه آزمون سراسري). همان طور که گفتيم، حتماً هر آزمون عمومي را با توجه
به زمان مصوّب آن، يعني ۷۵ دقيقه پاسخ دهيد؛ حتي خوب است که اندکي از زمان
مصوب، کمتر به خود وقت بدهيد؛ چون در آزمون سراسري امکان دارد که بخشي از
زمان را به دليل اضطراب ناشي از آزمون و عدم تمرکز اوليه از دست بدهيد.
از تستهاي دروس اختصاصي نيز
غافل نشويد؛ بخصوص در ايام امتحانات ميتوانيد پس از مطالعه درس مربوط،
زماني را به پاسخگويي تستهاي همان درس اختصاص بدهيد (بخصوص تستهاي مرتبط
با ترم دوم سال چهارم را که شما به احتمال زياد کمتر وقت تست زدن براي آنها
را داشتهايد). ضمناً زماني را هم براي مطالعه دروس ترم اول سال چهارم و
دروس پايه بگذاريد؛ اما ديگر بايد به فکر جمع کردن کتابها باشيد. اگر
مبحثي از دروس پايه را تاکنون نخواندهايد يا با وجود مطالعه مکرر در آن
ضعف جدي داريد، خوب است آن را کنار بگذاريد و به مباحثي بپردازيد که
ميدانيد با توجه به زمان موجود، ميتوانيد در آنها تسلّط لازم را کسب
کنيد.
يکي از بزرگترين  اشتباهات
داوطلبان در اين دوران، اين است که ميخواهند همه عقب ماندگيهاي خود را در
اين فرصت کوتاه جبران کنند؛ در نتيجه فقط درس ميخوانند و زمان لازم را
براي تست زدن و نهادينه شدن يک مطلب در ذهن خود اختصاص نميدهند. مطمين
باشيد که براي قبولي در يک رشته و دانشگاه خوب، لازم نيست که همه مباحث
درسي را بلد باشيد، و به همه سؤالها پاسخ دهيد؛ بلکه بايد در مقايسه با
ساير داوطلبان وضعيت بهتري داشته باشيد، و اين مهم امکانپذير نيست مگر
اينکه روزهاي باقي مانده تا آزمون سراسري را با برنامه پيش برويد؛ يعني
نقاط قوت خود را با تست زدن و مرور بموقع مطالب حفظ کنيد، آنچه تاکنون
نخواندهايد کنار بگذاريد، و در مباحثي که کمي ضعف داريد، با مطالعه عميق و
دقيق و زدن تست،  به تسلّط کامل برسيد؛ در اين صورت، در جلسه آزمون متوجه
ميشويد که به کدام سؤالها ميتوانيد پاسخ دهيد و کدام يک را بايد بيپاسخ
بگذاريد تا نمره منفي نگيريد. بار ديگر ميگوييم که تا در يک مبحث کاملاً
مسلّط نشويد، نميتوانيد به ظرافتهاي آن پي ببريد و امکان دارد که به دليل
ندانستن يک يا دو نکته ظريف در آزمون سراسري، به سؤال يا سؤالهاي آن
مبحث، پاسخ اشتباه  بدهيد.
سخن ديگر اينکه عدهاي از
داوطلبان اين روزها با توجه به نتايج آزمونهاي آزمايشي، نااميد ميشوند و
دست از مطالعه برميدارند و تصور ميکنند که براي موفقيت دير شده است و
بايد براي سال آينده برنامهريزي داشته باشند. به اين دسته از عزيزان بايد
گفت که نااميدي براي يک داوطلب، بدترين چيزي است که امکان دارد پيش آيد؛
چون در نهايت بازدهي شان در حد خودشان نيز نخواهد بود. حتي اگر به سال
آينده چشم داريد، درس خواندن را رها نکنيد و همچنان با جديت به جلو برويد و
مطمين باشيد که چيزي را از دست نخواهيد داد. حداقل متوجه ميشويد که اگر
دو ماه را به طور کامل و با دقت مطالعه کنيد، بازدهي شما چقدر خواهد بود.

بار ديگر تاکيد ميکنيم و ميگوييم که در اين زمان، کسي به قله موفقيت خواهد رسيد که قدر زمان را بداند، و نه خودش منفي ببافد و نه به ديگران اجازه دهد که به او انرژي منفي بدهند. 

  • هفته نامه پیک سنجش

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...