تصمیم با شماست

تصمیم با شماست

وقتی روانپزشک اتریشی، ویکتور فرانکل، پس از سه سال اسارت در اردوگاه­های کار اجباری آلمان نازی آزاد شد، به یک نتیجه مهم علمی دست یافت که بعدها یکی از مکاتب روانشناسی به نام «معنا درمانی» شد.

وقتی روانپزشک اتریشی، ویکتور فرانکل، پس از سه سال اسارت در اردوگاه­های کار اجباری آلمان نازی آزاد شد، به یک نتیجه مهم علمی دست یافت که بعدها یکی از مکاتب روانشناسی به نام «معنا درمانی» شد.


او در پی تجربه شخصی و مشاهده زندانیان
دیگر، نتیجه گرفت که انسانها قادر هستند هر رنج و مشقتی را تحمل کنند؛
مادام که در آن رنج و مشقت «حکمت » خاصی را درک کنند.به
عنوان مثال، اگر دو برادر همسان را به مدت سه سال هر روز به بدترین شکل
کتک بزنند و به اولی بگویند که کتک خوردنش جزیی از یک تمرین ورزشی است و به
دومی هیچ دلیلی برای کتک خوردنش ارایه ندهند، برادر اول بعد از سه سال به
ورزشکاری قوی با اعتماد به نفس بالا، و برادر دوم به انسانی حقیر و سرشار
از عقدهها و کینهها تبدیل میشود.کتک
خوردن و رنج برای هر دو یکسان است، اما تفاوت در حکمتی است که می تواند به
رنج کشیدن «معنا» بخشد؛ یکی به امید روزهای بهتر رنج می کشد و دیگری با
هر ضربه، خرُدتر و حقیرتر می شود.


در واقع اینکه چگونه با سختیها و مشقتهای زندگی کنار بیاییم و به آنها واکنش نشان دهیم،بسیار مهم است. میتوانیم تصمیم بگیریم به سختیها و مصایب اجتنابناپذیر زندگی از منظر «معنا و حکمت» نگاه کنیم تا در پسِ هر ضربه روحی و هر لطمه جسمی، تنومندتر، مقاومتر و آگاهتر بیرون بیاییم؛ یا اینکه تصمیم بگیریم در بهترین حالت، یک «قربانی منفعل» با حیاتی پر از غم باشیم.

* هفته نامه پیک سنجش

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...