بهاران خجسته باد

بهاران خجسته باد

سلام ! سلامي چو بوي خوش
آشنايي به تمام خوانندگان گرامي پيک‌سنجش؛ سلامي گرم و صميمي به بلنداي

سلام ! سلامي چو بوي خوش
آشنايي به تمام خوانندگان گرامي پيک‌سنجش؛ سلامي گرم و صميمي به بلنداي
روزهاي دل‌انگيز بهارِ در پيشِ رو که از هم اکنون صداي پاي آمدنش را با
گوشِ جانمان تندتر مي‌شنويم و شوق ديدارش، کوه و دشت و صحرا و شهر و روستا
را در برگرفته است؛ سلامي به روشناي سپيده دمان نمناک اين بهار دل‌آويز بر
شما عزيزان باد که در پنجاه شماره (يک سال) گذشته، پشتيبانمان بوده‌ايد و
با مدد از دم گرم و صفاي وجودتان توانسته‌ايم گام‌هاي پي در پي را به همراه
شما طي کرده و بر پلّه پنجاهم اين نشريه در سالي که گذشت قرار بگيريم.

اکنون در پنجاهمين پلّه، که
در حقيقت همين پنجاهمين شماره اين نشريه در سال ۱۳۹۶ است، ايستاده‌ايم و به
پشت سرمان مي‌نگريم؛ به کوتاهي‌هايمان و بزرگواري‌هاي شما، و سربلنديم از
آنکه در تمام اين سال‌ها، چونان همين سالي که گذشت، در خدمت شما به سر
برده‌ايم. حال در اين واپسين شماره سال ۱۳۹۶ و در حالي که جانمان از تحول
طبيعت و نغمه‌خواني پرندگان و جاري شدن آب‌هاي خروشان به دشت و دمن، بر سر
شوق آمده است و در انتظار تحويل سال نو به سر مي‌برد، از بن دندان، حضرت حق
سبحانه و تعالي را مي‌خوانيم که:

يا مقلّب القلوب و الابصار

يا مدبّر الليل و النّهار

يا محوّل الحَول و الاحوال

حَوّل حالنا الي احسن الحال

و اميدواريم که در سال جديد،
به شرط آنکه عمرمان باقي باشد و دعاي خيرتان بدرقة راهمان گردد، با همتي
بلندتر از سال‌هاي گذشته، در خدمت شما بزرگواران باشيم و بتوانيم با درج
مطالب مفيدي که از دستمان برمي‌‌آيد، گام‌هايي هر چند کوتاه در راستاي
موفقيت شما افتخار آفرينان آ‌يندة  ايرانِ سرافراز اسلامي برداريم.

نوروزتان پيروز باد

* هفته نامه پیک سنجش

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...