استفاده از ماشين حساب ممنوع !

استفاده از ماشين حساب ممنوع !

۲۴۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح، چرتکه­هاي چوبي در امپراتوري بابل، اولين
نمونه­هاي ماشين حساب در جهان بودند؛ دستگاهي که به مرور زمان پيشرفت کرد
تا زمان پاسکال که وي توانست ماشين حسابي بسازد که  با موفقيت، عددهاي چند
رقمي را با هم جمع يا از هم کم مي‌کرد، و در نهايت سال  ۱۸۷۸ “چه
بي شف”عضو آکادمي و رياضيدان برجسته روس، ماشيني ساخت که خيلي به ماشين
حساب‌هاي امروزي شبيه بود،و بالاخره امروزه ماشين حساب‌هاي نوين، که تلفيقي
از ماشين حساب و رايانه هستند؛ ابزاري که در عصر حاضر، بسياري از مهندسان و
حسابدارها، بدون آن خود را دست بسته و ناتوان حس مي­کنند و استفاده از آن
را يک ضرورت اجتناب ناپذير مي‌دانند.

در واقع امروزه تقريباً هر کسي که در مرحله‌اي از زندگي با
محاسبه سر و کار دارد، از ماشين حساب در انجام آنها استفاده مي­کند. در
مدارس و امتحانات مدارس و دانشگاهي نيز امکان استفاده از ماشين حساب وجود
دارد، و حتي عده‌اي اعتقاد دارند در کلاس‌هايي که از ماشين حساب استفاده
مي‌شود، دانش آموزان ديد بهتري نسبت به رياضي دارند و در مقايسه با
کلاس‌هايي که از ماشين حساب استفاده نمي‌کنند، علاقه بيشتري به رياضي نشان
مي­دهند و در حل مساله، جدي‌تر و مطمين‌تر هستند؛ اما استفاده از  اين
دستگاه مفيد، در آزمون سراسري ممنوع است؛ زيرا هدف آزمون سراسري، سنجش
سرعت، دقت و دانش داوطلب است و ماشين­ حساب در ساده‌ترين نوع خود، در آزمون
سراسري، سرعت و دقت يک داوطلب را افزايش مي‌دهد و در انواع پيشرفته آن، با
رسم انواع نمودار مي‌تواند در ارتقاء دانش داوطلب نيز بسيار نقش داشته
باشد و در واقع پاسخ صحيح سؤال تستي را ارايه دهد.
حال اگر داوطلبي عادت به محاسبات ذهني نداشته ­باشد،
نمي‌تواند در فرصت محدود آزمون سراسري، محاسبات رياضي و بخصوص فيزيک و شيمي
را انجام دهد. کساني که به استفاده از ماشين حساب عادت کرده­اند
و در خانه يا مدرسه بدون استفاده از آن، مساله اي را حل نمي­کنند، بايد
توجه داشته باشند که محاسبات اعشاري زمان بر است و فضاي کنکور و اهميت
آزمون سراسري باعث مي‌شود که دقت و تمرکز آنها نيز کمتر و در نتيجه احتمال
اشتباهشان بيشتر گردد.
بدون اغراق مي‌توانيم بگوييم که تمام داوطلبان کمابيش از
اين امر باخبر هستند، اما تصور مي‌کنند که مي‌توانند در يک يا دو ماه مانده
به کنکور، ماشين حساب را کنار بگذارند و سرعت و دقت لازم را براي محاسبات
کسب کنند؛ اين در حالي است که تمام داوطلبان برتر آزمون سراسري، اگر ماشين
حساب را از سال اول متوسطه کنار نگذاشته‌اند، حتماً از ابتداي سال چهارم به
آن پشت کرده‌ و در تمام محاسبات، اعم از ساده و دشوار يا کوتاه و زمان بر،
به ذهن خود و قلم و کاغذ تکيه کرده‌اند.
براي مثال، پژمان شهبازي، رتبۀ يک گروه آزمايشي علوم رياضي و
فني آزمون سراسري سال ۹۴، در اين زمينه مي‌گويد: «به خاطر ندارم که از
ماشين حساب براي حل يک سؤال استفاده کرده باشم؛ چون نمي­شود که يازده ماه
از سال چهارم را با ماشين حساب کار کرد و ماه آخر آن را کنار گذاشت؛ اصلاً
به نظر من، يکي از مهم­ترين دلايل تست زدن، سرعت در محاسبات است و من براي
اين مساله ارزش بسياري قايل بودم.»
علي عجم، رتبۀ ۲ گروه آ‌زمايشي علوم تجربي آ‌زمون سراسري
سال ۹۲، نيز در اين باره مي‌گويد: « از سال دوم کاملاً کنارش گذاشته بودم؛
چون معتقد بودم که استفاده کردن از  ماشين حساب، يعني گول زدن خودم.
کنکوري‌ها بايد قبول کنند که همه با محاسبات مشکل دارند؛ اما بايد ياد
بگيرند که بدون استفاده از ماشين حساب تست بزنند؛ در غير اين صورت،
نمي‌توانند در زمان تعيين شده، يک تست را حل کنند.»
روژان رباني، رتبۀ ۷ گروه آزمايشي علوم رياضي و فني آزمون سراسري سال ۹۱، نيز مي­گويد: «از
سال اول دبيرستان، ماشين حساب را کنار گذاشتم؛ در ضمن، جواب تقريبي هم در
نمي‌آوردم و هر مساله را تا آخر حل مي کردم تا تمريني براي بالا رفتن سرعت و
دقتم باشد.»
بار ديگر مي‌گوييم دانش‌‌آموزاني که به دليل کمبود وقت و
براي رسيدن سريع به جواب آخر، از ماشين‌ حساب استفاده مي‌کنند، در روز
برگزاري آزمون سراسري دچار چالش مي‌شوند و گاه حتي  از پسِ يک حساب معمولي
نيز برنمي‌آيند؛ پس به هيچ وجه از ماشين ‌حساب استفاده نکنيد؛ حتي اگر
تعداد تستي که حل مي‌کنيد کم باشد؛ زيرا اين امر، ذهنتان را براي محاسبات
ذهني تنبل مي‌کند.

پژمان شهبازي، رتبۀ يک گروه آزمايشي علوم رياضي و فني آزمون سراسري سال ۹۴: نمي­شود که يازده ماه از سال چهارم را با ماشين حساب کار کرد و ماه آخر آن را کنار گذاشت .

*هفته نامه پیک سنجش

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...