تصویر ثابت

هفته چهارم برکا

هفته چهارم برکا

[ظرح برکا95 - فاز زمستانه+فاز بهاری]   طرح آموزشی" برنامه ریزی رایگان کنکور آلم (برکا)"   ویژه ی سال تحصیلی 94-95   توسط گروه آموزشی آلم | با مشاوره و برنامه ریزی علی سلیمانی   توجه: برنامه ریزی هر هفته ساعات 12 الی 14 گذاشته خواهد شد هفته چ...

هفته سوم برنامه ریزی عیدانه

هفته سوم برنامه ریزی عیدانه

[ظرح برکا95 - فاز زمستانه+فاز بهاری] طرح آموزشی" برنامه ریزی رایگان کنکور آلم (برکا)" ویژه ی سال تحصیلی 94-95 توسط گروه آموزشی آلم و همشاگردی | با مشاوره و برنامه ریزی علی سلیمانی هفته سوم این برنامه ریزی برای کلیه دانش آموزان با هر سطح علمی و کاملا اس...

برنامه ریزی عیدانه - هفته دوم

برنامه ریزی عیدانه - هفته دوم

[ظرح برکا95 - فاز زمستانه+فاز بهاری] طرح آموزشی" برنامه ریزی رایگان کنکور آلم (برکا)" ویژه ی سال تحصیلی 94-95 توسط گروه آموزشی آلم و همشاگردی | با مشاوره و برنامه ریزی علی سلیمانی هفته دوم این برنامه ریزی برای کلیه دانش آموزان با هر سطح علمی و کاملا اس...

برنامه ریزی اردوی مجازی نوروز 95 - هفته نخست

برنامه ریزی اردوی مجازی نوروز 95 - هفته نخست

[ظرح برکا95 - فاز زمستانه+فاز بهاری] طرح آموزشی" برنامه ریزی رایگان کنکور آلم (برکا)" ویژه ی سال تحصیلی 94-95 توسط گروه آموزشی آلم و همشاگردی | با مشاوره و برنامه ریزی علی سلیمانی هفته نخست این برنامه ریزی برای کلیه دانش آموزان با هر سطح علمی و کاملا ا...