تصویر ثابت

معرفی آموزشگاه علمی عصر دانش

معرفی آموزشگاه علمی عصر دانش

شکر و سپاس برای آن خدایی که از لطف و احسان بی کرانش به ما خلعت انسانیت پوشاند و اشرف مخلوقات عالم هستی قرار داد.آموزشگاه علمی عصر دانش شهرستان خاش از آبان ماه سال 1393 با هدف توسعه آموزشی و علمی شهرستان شروع به کار نمود.در ابتدای فعالیت آموزشگاه با شرک...