ارتباط با ما (قدیمی)

تلفن گویای مرکز مشاوره و برنامه ریزی موسسه همشاگردی ( شماره ثبت : 128 )  :

021-28421398

شماره تماس : 

09128588682

09163665561

09394085800 

 آدرس ایمیل ما : 

www.alisoleimany@vatanmail.ir

 www.info@sanjeshy.ir

سامانه پیام کوتاه : 30009900669521