تصویر ثابت

مشاوره و برنامه ریزی متقاوت در طرح صد در صد

مشاوره و برنامه ریزی متقاوت در طرح صد در صد

طرحی نو ، شروعی دوباره ، حرکتی تازه ، موفقیتی پر افتخار طرحی نو ، شروعی نو ، موفقیتی پر افتخار باور نداری امسال زیر 1000 میشی ؟؟؟؟  تماس بگیر ... بـــــــــــــــــــــــر قلــــــــــــــــــــــــــــــه ی افتخــــــــــــــــــــــــــــــــار  این ...

خشت دوم * هقته هفتم

خشت دوم * هقته هفتم

[برنامه ریزی خشت دوم]دانلود برنامه ریزی خست دوم - هفته هفتم  برنامه ریزی و مشاوره رایگان طبق بودجه بندی آزمون های شرکت تعاونی خدماتی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور و کانون فرهنگی آموزش ( فلم چی ) کـــــــــــــــــــــــــــــــــــاملا رایـــــــــ...

خشت دوم ، هفته 6

خشت دوم ، هفته 6

دانلود برنامه ریزی هفته ششم ( 6 ) خشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دوم طبق بودجه بندی : شرکت تعاونی خدماتی سازمان سنجش آموزش کشور و کانون فرهنگی آموزش ( قلم چی ) [برنامه ریزی خش...

مشاوره و برنامه ریزی متقاوت در طرح صد در صد

مشاوره و برنامه ریزی متقاوت در طرح صد در صد

طرحی نو ، شروعی دوباره ، حرکتی تازه ، موفقیتی پر افتخار طرحی نو ، شروعی نو ، موفقیتی پر افتخار باور نداری امسال زیر 1000 میشی ؟؟؟؟  تماس بگیر ... بـــــــــــــــــــــــر قلــــــــــــــــــــــــــــــه ی افتخــــــــــــــــــــــــــــــــار  این ...

مشاوره و برنامه ریزی متقاوت در طرح صد در صد

مشاوره و برنامه ریزی متقاوت در طرح صد در صد

طرحی نو ، شروعی دوباره ، حرکتی تازه ، موفقیتی پر افتخار طرحی نو ، شروعی نو ، موفقیتی پر افتخار باور نداری امسال زیر 1000 میشی ؟؟؟؟  تماس بگیر ... بـــــــــــــــــــــــر قلــــــــــــــــــــــــــــــه ی افتخــــــــــــــــــــــــــــــــار  این ...

نواتی خوش امید به گوش می رسد ...

نواتی خوش امید به گوش می رسد ...

نوای خوش امید به گوش می رسد  امام علی (ع) فرمودند : هیچ همپشتی مطمئنتر از مشورت کردن نیست.  نهج البلاغه ، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۲  کنکوری های 94 فرصت را از دست ندهید ... ثبت نام ویژه مهر و آبان ماه آغاز شد یک فرصت طلایی : با هر معدل و شرایطی که دارد منتظ...

گفت گو با رتبه یک گروه آزمایشی علوم تجربی 93:

گفت گو با رتبه یک گروه آزمایشی علوم تجربی 93:

به خودم می‌گفتم هر چقدر بخوانم باز مطالبی هست که نمی‌دانم  پشتکارو تلاشی بی وقفه داشته باشی، از سال اول دبستان درس‌خوان و پی‌گیر مطالعه باشی و همیشه معدلت 20 باشد، مؤمن، متواضع و قدردان خانواده و اولیای مدرسه باشی، روی نقاط ضعفت کار کنی و تلاش کنی که د...