تصویر ثابت

تشکر و قدردانی

تشکر و قدردانی

[آیین نگارش و نامه نگاری اداری] [آیین نگارش و نامه نگاری اداری] به لطف حق تعالی تابستان گرم دوستی را در سایه سخاوت دل مهربانتان بودم و از دوستی و همدستی تان خاطره های شیرین ساختم برای روزهای آینده. تجربه بودن با شما طراوت روحم را افزود و شمیم شور و شعو...

ثبت نام آزمون های آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور

ثبت نام آزمون های آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور

[ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش] آزمون های آزمایشی سنجش * فرم درخواست ثبت نام و دستورالعمل نحوه ی ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش سال ۹۳-۹۲ (ویژه ثبت نام گروهی مدارس) * نحوه ثبت نام و برگزاری ۹ نوبت آزمون های آزمایشی سنجش (مرحله ای و جامع) سال تحصیلی ۹۳...