شانس بهتر است یا انرژی مثبت؟

شانس بهتر است یا انرژی مثبت؟

  [انرژی مثبت,انرژی منفی,انرژی مثبت و منفی] شما فقط به یک طریق می توانید وقت و زندگی خود را تحت کنترل در آورید و آن هم تغییر دادن روش فکر کردن، کار کردن و نحوه روبرو شدن با سیل بی‌پایان کارهایی است که هر روز بر سرتان می‌ریزد.

"استرس مثبت" سالم‌تر زندگی کنید

"استرس مثبت" سالم‌تر زندگی کنید

  [استرس مثبت,تنیدگی یا استرس,استرس و فشار عصبی].. پژوهش‌های یک گروه پزشکی آلمانی نشان می‌دهد که برنامه‌های فشرده‌ی دیدار دوستان، ورزش و تفریح، "تنیدگی مثبت" ایجاد می‌کند و در نتیجه سیستم دفاعی بدن را برای مقابله با بیماری‌های گوناگون مجهز‌تر می‌سازد.....

تشکر و قدردانی

تشکر و قدردانی

[آیین نگارش و نامه نگاری اداری] [آیین نگارش و نامه نگاری اداری] به لطف حق تعالی تابستان گرم دوستی را در سایه سخاوت دل مهربانتان بودم و از دوستی و همدستی تان خاطره های شیرین ساختم برای روزهای آینده. تجربه بودن با شما طراوت روحم را افزود و شمیم شور و شعو...

ثبت نام آزمون های آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور

ثبت نام آزمون های آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور

[ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش] آزمون های آزمایشی سنجش * فرم درخواست ثبت نام و دستورالعمل نحوه ی ثبت نام آزمون های آزمایشی سنجش سال ۹۳-۹۲ (ویژه ثبت نام گروهی مدارس) * نحوه ثبت نام و برگزاری ۹ نوبت آزمون های آزمایشی سنجش (مرحله ای و جامع) سال تحصیلی ۹۳...