تصویر ثابت

پنجره ای به یک تجربه مفید

پنجره ای به یک تجربه مفید

    « خیلی بی‌انصافید» با بغض و عصبانیت این جمله را گفت و بعد سرش را پایین انداخت و با حرص کتابش را ورق زد. در ابتدا از این همه صراحت و عصبانیت جا خوردم، اما به روی خودم نیاوردم و پرسیدم: «حالا چرا بی ان...

دانلود برنامه ریزی خشت دوم * هفته دهم

دانلود برنامه ریزی خشت دوم * هفته دهم

[برنامه ریزی خشت دوم] دانلود  برنامه ریزی خشت دوم  هفته ی دهم  [[تصویر: Schule006.gif]] مطابق با بودجه بندی آزمون های شرکت تعاونی خدماتی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور و کانون فرهنگی آموزش ( قلم چی ) و ... برنامه ریزی ویژه داوطلبینی که در هیچ موسسه ای ...

مشاوره و برنامه ریزی متقاوت در طرح صد در صد

مشاوره و برنامه ریزی متقاوت در طرح صد در صد

طرحی نو ، شروعی دوباره ، حرکتی تازه ، موفقیتی پر افتخار طرحی نو ، شروعی نو ، موفقیتی پر افتخار باور نداری امسال زیر 1000 میشی ؟؟؟؟  تماس بگیر ... بـــــــــــــــــــــــر قلــــــــــــــــــــــــــــــه ی افتخــــــــــــــــــــــــــــــــار  این ...

نواتی خوش امید به گوش می رسد ...

نواتی خوش امید به گوش می رسد ...

نوای خوش امید به گوش می رسد  امام علی (ع) فرمودند : هیچ همپشتی مطمئنتر از مشورت کردن نیست.  نهج البلاغه ، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۲  کنکوری های 94 فرصت را از دست ندهید ... ثبت نام ویژه مهر و آبان ماه آغاز شد یک فرصت طلایی : با هر معدل و شرایطی که دارد منتظ...

خشت دوم - هفته نهم

خشت دوم - هفته نهم

دانلود برنامه ریزی خشت دوم - هفته نهم رایـــــــــــــــــــــــــگان  طبق بودجه بندی آزمون های آزماشی شرکت تعاونی خدماتی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور و کانون فرهنگی آموزش ( قلم...

دانلود برنامه ریزی رایگان خشت دوم * هفته 8

دانلود برنامه ریزی رایگان خشت دوم * هفته 8

دانلود خشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دوم هفته ی : هشتم ؛ از 23 آبان تا 30 آبان ماه 93 مطابق با بودجه بندی آزمون های شرکت تعاونی ، خدماتی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور و کانون فرهنگی آموزش ( قلم چی ) [برنامه ریزی خش...

مشاوره و برنامه ریزی متقاوت در طرح صد در صد

مشاوره و برنامه ریزی متقاوت در طرح صد در صد

طرحی نو ، شروعی دوباره ، حرکتی تازه ، موفقیتی پر افتخار طرحی نو ، شروعی نو ، موفقیتی پر افتخار باور نداری امسال زیر 1000 میشی ؟؟؟؟  تماس بگیر ... بـــــــــــــــــــــــر قلــــــــــــــــــــــــــــــه ی افتخــــــــــــــــــــــــــــــــار  این ...

خشت دوم * هقته هفتم

خشت دوم * هقته هفتم

[برنامه ریزی خشت دوم]دانلود برنامه ریزی خست دوم - هفته هفتم  برنامه ریزی و مشاوره رایگان طبق بودجه بندی آزمون های شرکت تعاونی خدماتی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور و کانون فرهنگی آموزش ( فلم چی ) کـــــــــــــــــــــــــــــــــــاملا رایـــــــــ...

خشت دوم ، هفته 6

خشت دوم ، هفته 6

دانلود برنامه ریزی هفته ششم ( 6 ) خشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دوم طبق بودجه بندی : شرکت تعاونی خدماتی سازمان سنجش آموزش کشور و کانون فرهنگی آموزش ( قلم چی ) [برنامه ریزی خش...